The Lego Movie 2: The Second Part
6.7 (میانگین رآی 31,662 نفر)
65 نمره منتقدین
8.3 امتیاز کاربران (30 رای)

The Lego Movie 2: The Second Part ( 2019 )

تاریخ انتشار :-
پنج سال از زمانی که زندگی به خوبی و خوشی بود می‎گذرد ، اما اکنون تهدیدی بزرگ لگوها را با مشکلی جدی روبرو کرده است و…
The Lego Movie 2: The Second Part

عناوین مشابه

Thor (2011)
7
Thor نام جنگجوی مغرور و قدرتمند سرزمین آسگار است . Thor با قدرت خارج العاده خود برای زندگی در میان انسانها به سیاره زمین فرستاده میشود . زمینی که خیلی زود او را مبدل به یکی از بهترین مدافعان خود میکند …